Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), İ.O.S.B Mah. Yanyol Cad. No: 1 İç Kapı:19 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan Mobilya Mağazalar ("Hayati Ufuk UĞUZ") ile platformu kullanacak olan kullanıcılar ("Üye" veya "Üyeler") arasında, Üyenin, Şirketin internet sitesi veya mobil uygulamasına ("Platform") üye olması ve Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması ile ilgili koşul ve şartların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Şirket, mobilya ve dekorasyon ürünleri sunan çevrimiçi bir platform olarak hizmet vermektedir.

Üye, bu Sözleşmeyi onaylayarak ve/veya Platformu kullanarak ve/veya Platform üzerinde işlem yaparak, Sözleşmede belirlenen koşullar altında Platform üyesi olmaktadır.

Şirket ve Üye, bu Sözleşmede ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

TANIMLAR

"Pazaryeri": Şirketin, satıcılar ile alıcıları bir araya getirerek, satıcıların ürün ve/veya hizmetlerini sunmalarına aracılık ettiği çevrimiçi platformu ifade eder.

"Alıcı": Platform üzerinden satın alma işlemi yapan gerçek veya tüzel kişi Üyeyi ifade eder.

"Kişisel Veri": Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlanan, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

"Hesabım Sayfası / Menü Sayfası": Üyenin Platform ve hizmetlerinden yararlanmak için gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, gerekli bilgileri eklediği, sadece ilgili Üye tarafından erişilebilen özel sayfayı ifade eder.

"Satıcı/Satıcılar": Şirket ile aracılık sözleşmesi kapsamında Platform üzerinden mal ve/veya hizmetlerini sunan gerçek/tüzel kişi Üyeyi ifade eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik, kullanıcının Sözleşmeyi onaylaması, Platformda istenen bilgileri doğru ve güncel bir şekilde doldurması ve Şirket tarafından üyelik başvurusunun onaylanması ile kazanılır. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 yaşını doldurmuş olması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartlara sahip olması gerekmektedir.

Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemde, bu Sözleşmenin hükümlerine, Platform kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini kabul eder.

Üye, Platform'daki bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasından sorumludur. Bilgilerde değişiklik olması halinde, bu bilgileri derhal güncelleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket, Üyelik Sözleşmesi kapsamında elde ettiği kişisel verileri, hizmetlerin sunulması, siparişin oluşması ve teslimatın gerçekleşmesi gibi amaçlarla işleyecektir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Şirket, Üyenin onayı ile ticari elektronik iletiler gönderebilir. Üye, istediği zaman ticari elektronik iletilere onay vermemeyi veya onayını geri çekebilmeyi seçebilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Platform ve Platform'a ilişkin tüm içerikler Şirkete aittir. Üye, Platform'u sadece Şirket tarafından izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

Şirket, Sözleşme'yi herhangi bir zamanda değiştirebilir. Değişiklikler, duyuruldukları andan itibaren geçerli olacaktır. Üye, Platform'u kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebepler nedeniyle Şirket'in Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, Şirket sorumlu tutulamaz.

MUHTELİF HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerlidir. Her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmıştır ve süresiz olarak yürürlüktedir.

Mobilya Mağazaları

E-Posta Kaydınız, İşimizin Merkezinde

Kaliteden Ödün Vermeyen Firmalar & İç Mimar Hizmetleri!